Dansk-Tyrkisk Akademiker Union - Lokalforeninger Pris i DKK
DTAU-Aalborg Universitet 120,00 DKK
DTAU-Aarhus Universitet 120,00 DKK
DTAU-Copenhagen Business School 120,00 DKK
DTAU-Danmarks Tekniske Universitet 120,00 DKK
DTAU-Københavns Universitet 120,00 DKK
DTAU-Roskilde Universitet 120,00 DKK
DTAU-Syddansk Universitet 120,00 DKK
Støttemedlemskab 100,00 DKK