Referencer

Læs nedenfor hvad nogle af kunderne siger om systemet.Vesterby Motionsklub

Peter Bertelsen

              "ForeningLet skaber overblik over vores medlemmer og gør at de nemt kan melde sig ind via vores hjemmeside. Det er nemt og overskueligt at benytte ForeningLet og vi får altid en super support hvis der skulle være noget der driller i systemet.
Vi har fået lavet en fremmødeskærm der viser billede af de medlemmer der er kommet ind i motionsklubben. Det giver tryghed og overblik så vi altid er sikre på at det kun er medlemmer af klubben, der befinder sig i vores ubemandede motionsklub."

Dansk Folkebåds Klub

Michael Møller

              Vi bruger ForeningLet til bogholderi, regnskab, revision, budgetlægning, medlemsadministration, kontingentopkrævning, bilagsarkivering, udsendelse af medlemsblade og meget mere.

ForeningLet er meget intuitivt at anvende, og der er så god integration mellem alle de muligheder der findes, at det er nemt og sikkert at anvende, vi får meget få fejl og vi kan dele information og indhold med både medlemmer, revisorer og andre interessenter på sikker vis.

Og så er supporten rigtig god - her er der mennesker, der forstår de særlige behov, der gælder for foreninger. Og ForeningLet afspejler denne indsigt. Vi er rigtigt glade for værktøjet, og vil klart anbefale det til alle foreninger - store som små.
 

Grundejerforeningen Kaldred af 1967

Pal Postas

              Vi bruger ForeningLet til at styre vores regnskab og medlemskartotek, og har stor glæde af muligheden for at bestyrelsen kan logge ind og finde emails og telefon numre når de skal i kontakt med et medlem. Desuden køres vores kontingent opkrævning automatisk via Nets (PBS) - og vi skal kun koncentrere os om evt. manglende betalinger og rykkerkørsler - som jo også kan styres via ForeningLet. Et system som har gjort det meget nemmere og mindre tidskrævende af styre en forening som vores.

Desuden muliggør det et skifte i bestyrelsen eller af en kasserer uden de store sværdslag, da der kun skal overdrages et login til Foreninglet, hvor det hele ligger for at en ny kan overtage arbejdet.

At det så også har vist sig at være en billigere løsning for foreningen at samle det hele hos ForeningLet gør det jo bare mere attraktivt.
Alt i alt en anbefalelsesværdig løsning hvis man vil sikre sine medlemskartoteker og sit regnskab i ens forening.

Vejby-Tibirke Selskabet

Chr. Friis Jensen

              Anvendelse:
1. Registrering af alle data omkring vores knap 1.000 medlemmer.
2. Udskrivning af kontingentopkrævninger ved den årlige udsendelse.
3. Registrering af hvem der har betalt/ikke betalt kontingent.
4. Udsendelse af mails til alle, der er registreret i vores e-mailbase ( p.t. 80 % af medlemmerne )... omfatter : Nyhedsbreve, reklame for vores arrangementer, diverse...
5. Opslagsmulighed vedr. medlemmers adresse, tlf, mailadr. m.m.

Administrations forbedring:
Vejby-Tibirke Selskabet kom i en vanskelig situation, da Selskabets mangeårige kasserer og webmaster ikke så sig i stand til at blive ved med at passe de to krævende jobs. Heldigvis kom han selv med det gode råd, at vi kunne få professionel hjælp hos Foreninglet.dk. Som formand deltog jeg sammen med den nye kasserer i et begynderkursus hos Foreninglet og siden den tid har kasseren og jeg kunnet holde styr på vores omfattende medlemskare og har haft god kontakt med dem. Når vi er i tvivl om et eller andet, så har vi med det samme fået hjælp fra Foreninglet via Anders Pallisgaard. Vejby-Tibirke Selskabet har været og er fortsat meget tilfredse med Foreninglet, der i udpræget grad lever op til sit navn.
 

Kreds Administrationen F.M.B.A

Jakob Hallas-Møller

              KREDS Administrationen er en administrations forening for foreninger. Vi bruger ForeningLet som administrationssystem til de foreninger vi administrerer. Administrationssystemet fra ForeningLet er nøje udvalgt, da det er enkelt, brugervenligt og indeholder de moduler og funktioner, der er nødvendige. På flere områder fungerer ForeningLet bedre end andre administrationssystemer (Wedo, Unik, EG-bolig).

Liverpool FC Fan Club Danish Branch

Alex Bruun

              Vi bruger systemet til at holde styr på vores medlemmer. Den nemme håndtering af betalinger og muligheden for at flere bestyrelsesmedlemmer kan arbejde i systemet, var noget af det der tiltalte os, og det har givet os en væsentlig tidsbesparelse. Support er altid relevant og til at få kontakt med.
 

Teaterskolen TOPPEN

Søren Wiilsbøll

              Vi har brugt ForeningLet de sidste 4 år og bruger både medlems- og regnskabsdelen der er super godt integrerede.

De få fejl vi har oplevet, især i starten, er lynhurtigt blevet rettet - ligesom det er glædeligt at se, at ForeningLet er i fortsat udvikling.

Vi bruger både Nets- og FI-opkrævninger og begge dele fungerer perfekt.

Fynske Fåreavlere

Birte Rasmussen

              Vi benytter ForeningLets regnskabs- og medlemsmoduler, som vi er meget tilfredse med. Der er altid styr på vores ca. 220 medlemmer og det er både nemt og hurtigt at sende nyhedsbreve og opkrævninger ud til medlemmerne, ligesom det er dejligt enkelt at lave online-tilmeldinger på vores hjemmeside til vore forskellige arrangementer. Regnskabs programmet virker bare. Vi sender fakturaer ud pr. mail og når de er betalt, er det bare at sætte et hak i debitorlisten, så er de bogført - dejligt!
 

Gentofte Musikbunker

Adam Lilienfeldt

              ForeningLet gør det utroligt nemt at holde styr på vores forenings medlemskontingenter. Derudover gør systemet det også enormt nemt at holde styr på vores regnskab, da opkrævningssystemet og regnskabssystemet er integreret super godt. Vi bruger det også til at administrere hvilke medlemmer, der er tilknyttet hvilke lokaler i vores øvelokaleforening, og vi bruger bookingsystemet til at holde styr på hvornår hvem bruger hvilke lokaler.

Ganløse Bylaug

Lars Rune Jensen

              Vi anvender ForeningLet til kontingentopkrævning af vores 300 medlemmer, derudover er regnskabsmodulet dejligt enkelt at anvende - og det er også rart at vi kan integrere indmeldelse af nye medlemmer direkte ind på vores hjemmeside (www.ganloseby.dk).

Tusind tak for et godt produkt - som giver os god værdi for pengene.
 

Hvidovre Ældreråd

Christian Thode

              Vi er et kommunalt råd, valgt af og blandt alle borgere i Hvidovre Kommune over 60 år.
Ud over standardmodulerne anvender vi alene regnskabsmodulet, som virker upåklageligt, og som er til stor hjælp til den daglige regnskabsføring.

Søllerød Gold Diggers

Mille Hallarth

              I takt med øget medlemstilgang og øget krav til administration af vores amerikanske football klub har ForeningLet været med til, at gøre administrationen af klubbens medlemmer gnidningsfrit og overskueligt.

ForeningLet tilbyder et godt medlemsmodul hvor vi kan trække medlemslister og skabe overblik, men også et økonomimodul hvor debitorlisten og det nemme opkrævningsmodul gør opkrævning af kontingenter og licenser til en leg.

Vi er lige begyndt, at benytte et nyt modul; Online tilmelding, som viser sig at være yderst praktisk for vores trænere og medlemmer. Samlet set har vi kun oplevet ForeningLet som en perfekt pakke-løsning for klubben, som er alle pengene værd.

Vi oplever aldrig nedbrud og det er altid muligt, at komme i kontakt med kompetent personale ved spørgsmål og problemstillinger. Tusind tak for den gode service.
 

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund

Lærke Bing

              Vores forening hedder Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. Mit navn er Lærke Grønbeck Bing, og jeg er skeretær for foreningen, og derfor den der står for den daglige brug af ForeningLet.

ForeningLet gør min hverdag meget nemmere. Igennem programmet har vi mulighed for at holde styr på alle vores abonnenter. Vi kan nemt tjekke op på deres oplysninger, samt videresende dem til vores trykkeri, der i sidste ende sender tidsskrifterne ud. Endvidere tillader programmet et let og overskuelit overblik over betalinger, samt gør hurtigt at sende nye regninger, rykker mm. ud til dem med et udestående.

Humanistisk Samfund

Henrik Høyer

              Humanistisk Samfund er en landsdækkende forening med knap 1000 medlemmer.
Vi har meget stor glæde af ForeningLet specielt p.g.a. systemets store fleksibilitet og fremragende support, hvor problemer er blevet løst om nødvendigt ved at tilpasse systemet til vores behov.

Vi har medlemmer i mange kategorier med et stort antal kombinationer af aktiviteter, medlemskabsformer og betalingsformer. Dertil kommer, at vi har behov for at kunne henvende os direkte til udvalgte medlemsgrupper på tværs af aktiviteter, geografi og særlige roller i foreningen. Alt dette løser ForeningLet på bedste vis med medlemsdatabasen, opkrævningsmodul, e-mail korrespondance etc.

Hovedbestyrelse og lokalforeningsbestyrelser kan få adgang til dokumentarkiv og relevante dele af medlemssystemet, og senest er det et kæmpe fremskridt, at vi har fået onlinetilmeldingen via vores hjemmeside udvidet, så den ikke blot gælder indmeldelse i foreningen men også tilmeldelse til humanistisk konfirmation. Det sparer mange timers arbejde.

Vi laver ikke direkte regnskab i ForeningLet, men systemet giver os mulighed for på en nem måde at "fodre" bogholderen med alle relevante oplysninger.
 

Løbeklubben Nordtrim

Bjarne Klarskov

              Vi bruger foreninglet til vores regnskab, bogholderi, medlemskartotek, opkrævningssystem, e-mail og SMS services.
Vi er glade for det, det er meget nemt at bruge.

Ejerforeningen Kantorparken 67-77

Jørn Peder Larsen

              Vi bruger ForeningLet som vores regnskabssystem og opkrævningssystem via Nets. Vi er glade for at bruge ForeningLet regnskabssystemet, så vi hele tiden er ajour med vores finansbogholderi og opkrævningerne via Nets kører planmæssigt. Også medlemsmodulet er dejligt let at holde ajour og foretage rettelser i.
 

Strib Bådeklub

Ebbe Brix

              Vi anvender ForeningLet til vores medlemskartotek, regnskab samt til betalingssystem med Dankort.

Det er et meget let system at anvende og giver et godt overblik vedr. medlemmer og regnskab.
Med hensyn til vores forskellige aktiviteter er det et rigtig godt værktøj der kan kobles sammen med betaling via dankort.

Alt i alt et rigtig godt system. (Hotline support er super).

Rudersdal Koret

Jens Peter Toft

              Vi benytter jeres regnskabsmodul og opkrævningsmodulet. Desuden er vi ved at se på, hvilke andre funktioner vi kan benytte. F.eks. arbejder vi på, at medlemmerne selv skal holde deres profil opdateret, så vi bl.a. altid har de rette mailadresser i systemet.

Vi synes rigtig godt om ForeningLet, det er et godt og fleksibelt system, der fint opfylder vores behov. Regnskabssystemet er let at gå til og kombineret med opkrævningsmodulet, giver det en stor administrativ lettelse og enkelhed med hele regnskabet.
 

Venneforeningen Danmarks Underholdningsorkester

Bibi Øvermyr

              Vi har ca 200 medlemmer og vi bruger ForeningLet til at administrere vores medlemskartotek. Derudover bruger vi den ved en del af vores mail-korrespondence med medlemmmerne. Dog ikke nyhedmails som vi koordinerer med Danmarks Underholdningsorkester.

I forbindelse med arrangementer for Venneforeningens medlemmer laver vi online tilmeldinger via ForeningLet. Både når det gælder arrangementer og indmeldelse i foreningen bruger vi økonomidelen til at have overblik over debitorer.
Vi er begyndt at tage regnskabsdelen i brug for også at styre både budget og årsregnskab gennem ForeningLet.

Uden ForeningLet ville det være en stor og tidskrævende opgave at administrere en forening med frivillig arbejdskraft. Som administrator har jeg også oplevet god service og imødekommende når der, af en eller anden grund har været problemer i systemet.

Valbyløberne

Lene Daugbjerg

              Vi bruger ForeningLet til at holde styr på vores medlemsliste. Ligeledes sender vi mails til medlemmerne via programmet. Enten til alle eller til undergrupper som styres via programmet.
Når vi har begivenheder som kræver tilmelding og evt. tilmelding med oplysninger om folk kan stille bil til rådighed, ønsker eneværelse på klubturen mv., anvender vi ligeledes ForeningLet til at få indsamlet data.
 

Fuglebakkens Ejerlaug

Georg Danvøgg

              Vi bruger i første omgang opkrævnings - og regnskabssystemet, men forventer senere også at bruge yderligere funktioner i systemet.
Systemet styrer og konterer vore betalinger med medlemmerne og konterer øvrige betalingstransaktioner.
Supporten er kvalificeret og behagelig."

Fitness Nord

Susanne Fakkemohs Nielsen

              Vi bruger ForeningLet til medlemsregistrering, opkrævninger, regnskab, holdtilmelding, nyhedsbreve og statistik.
 

Hammel Tennis Klub

Ole Hollenbo

              Vi bruger Foreninglet til:

budget og regnskab
Kontingentopkrævning
Medlemsstatistik
Banereservation
Udsendelse af klub informationer

Vi har med stor tilfredshed brugt Foreninglet siden 2012, og kan derfor varmt anbefale deres systemer og den gode service.

AB Stenlandsparken

Jette Widriksen

              Vores tidligere administrator var DOMEA. Vi stoppede samarbejdet fordi vi er et lille bofællesskab på 20 boliger.
Vi administrere os selv. Opkræver selv boligafgiften. Bogfører alle indtægter og udgifter. Har så en ekstern
revisor som laver årsregnskab. Vi er meget tilfredse med ForeningLet systemet, og der er altid hjælp at hente hvis
der er problemer. Tak for det.
 

Haveforeningen Enghave

Stefan Straarup

              Vi er især glade for målermodulet, som vi bruger til opkrævning af forbrugsafregnet vand. ForeningLet fungerer i det hele taget rigtig godt for os, og hvis der er nogen problemer i systemet, bliver der hurtigt taget hånd om det, når vi henvender os.

Gjerrild Nordstrands Grundejerforening

Kirsten Bertelsen

              Vi bruger ForeningLet til medlemskartotek og opkrævning af kontingent mv., hvilket er en meget stor lettelse i forhold til tidligere opkrævningsløsninger.
 

Hjørring Orienteringsklub, Vendelboerne

Ellen Thomsen

              Jeg bruger ForeningLet til at Holde "styr" på foreningens medlemmer samt økonomi og regnskab. Til hvert bestyrelsesmøde fremlægger jeg foreningens status m.h.t. medlemmer og økonomi. d.d. Det finder jeg let blot ved tryk på et par knapper. Jeg finder systemet let at bruge, og det kan alt hvad jeg har brug for.

Svinninge Badminton Klub

Asbjørn Janke Hansen

              Vi bruger ForeningLet til at registrere og administrere vore badmintonmedlemmer.
Herigennem kan vi også udsende mails til udvalgte grupper eller alle medlemmer og holde øje med indbetalinger osv.
 

Tårnby Forenings Råd

Michael Pedersen

              Vi har cirka 130 foreninger, lige fra brevdueforeningen og numismatikerne til spejderne og boldklubben, som vi løbende udsender en række nyhedsbreve m.m. til. ForeningLet gør det nemt at dels sende til alle, og dels målrette til idræt, spejdere, sang og dans, hesteforeninger eller hvad det lige måtte være, at der er behov for.

Ghana Venskab

Lene Marie Andreasen

              Vi bruger ForeningLet som en medlemsdatabase og til at holde styr på vores indsamlede midler. Databasen er linket til vores hjemmeside og det støtte modul som er en del af hjemmesiden.
 

DFAK – Dansk Ford A Klub

Frederik A Hansen

              Klubben bruger ForeningLet til administration af medlemmer, kontingentbetaling, regnskab og integration til tilmeldinger på vore hjemmeside.
Det er et program som letter det daglige arbejde væsentligt – det er næsten en fornøjelse at være kasserer.

Radikal Ungdom

Sissel Rasmussen

              ForeningLet er et glimrende medlemssystem til mindre foreninger som os, og det sparer vores ansatte for op mod 15 pct. af den tid, vi tidligere har brugt på medlemsregistrering. Samtidig er kundeservicen i top, og man kan altid regne med at få den hjælp, man måtte have behov for.
 

Niverød Tennis

Jorge Luna

              Vi bruger systemet til:
Regnskab
Oprettelse og administration af medlemmerne
Administration af banebooking
Opkrævning af kontingent
Oprettelse af aktiviteter
Indberetning af medlemstal til CFR
Vi er superglade for systemet, det letter vores arbejde taget i betragtning at det er "frivilligt arbejde” vi udfører.

Migrænikerforbundet

Keld Köcher

              Vi bruger systemet til medlemsregistering – opkrævninger – bogføring – årsregnskab. Det lettede os meget ved udsendelse af opkrævninger/betalinger, da arbejdsgangen blev meget mere gennemskuelig. Ligeledes er bogføringsdelen rimelig let at administrere.
Endvidere har vi altid fået god hjælp når vi har haft brug for det.
 

Kerteminde Sejlklub

Aksel Sørensen

              Har betydet en stor lettelse i administration af vort medlemskartotek, udsendelse af opkrævninger, online tilmeldinger til arrangementer samt kommunikation med medlemmerne via E-mail.

Bønnerup Strands Grundejerforening

Benthe L. Simonsen

              Vi bruger ForeningLets Opkrævnings- og Regnskabsmodul samt anvender muligheden for at sende nyhedsbreve ud. Efter overgangen til ForeningLet er det blevet meget lettere for os at administrere kontingentbetalinger samt at udarbejde regnskab, ligesom det ser ud til, at vores nye tiltag - at sende nyhedsbreve til medlemmerne - bliver godt modtaget.
 

A-team

Rebecca Rant

              Vi er en ny forening så vi kan ikke sammenligne med andre systemet/metoder.
Medlemsdatabasen fungerer godt og det er nemt at lave udtræk og ændre i medlemsdata.
Opkrævning er hurtigt og nemt at anvende – dog synes vi det er ærgerligt at man ikke kan se antal rykkere.
ForeningLet systemet passer godt til vores behov og vi vil muligvis gerne anvende regnskabsmodulet og evt. andre moduler i fremtiden.

Foreningen af Villaejere på Hornebysand, Hornbæk

Jan Frederiksen

              Vi bruger systemet til:
Medlemskartotek og opkrævning, rykning via BetalingsService, korrespondance med medlemmerne via E-mail.
 

Støtteforeningen for Thisted Kirkes Drenge Mandskor

Peter Sandvad Thorhauge

              Vi bruger Foreninglet til at administrere vores medlemmer samt medlemskontingenter. Det er meget brugervenligt og bogføring af bilag nemt og enkelt.

Frikirkeleder

Preben Westh

              Vi bruger ForeningLet til vedligeholdelse af medlemsstamdata, opkrævning af kontingenter og udsendelse af emails.
ForeningLet har struktureret og forenklet vores medlemsadministration. Selvom systemet ikke er skræddersyet til vores behov er fleksibiliteten i ForeningLet med til at gøre systemet brugbart til vores medlemsadministration.
 

Foreningen Fjordbyen

Jens Munk Clemmensen

              Vi bruger Foreninglet til en årlig grundleje opkrævning og til 2 gange elopkrævning samt individuelopkrævning af el når nogen sælger deres skur. Vi bruger programmet til opkrævninger og vedligehold af medlemsdatabase samt udsendelse af info til medlemmerne. God service og vejledning.

Bov IF Hovedafdeling

Yvonne Jespersen

              Vi benytter ForeningLet til opkrævning af "passive medlemmer", hvilket benyttes til sponsorater til vores ungdoms afdelinger.
 

Ejerforeningen Søagerparken, Greve

Eva Stentoft

              Vi bruger (indtil videre) kun regnskabsdelen. Og efter fremragende support og deltagelse på et kursus laver vi kassekladde, budget, årsregnskab osv. - uden på forhånd at have forudsætninger herfor.

Dalby Huse Strands Vandværk amba

Karin Meinicke Andersen

              ForeningLet bruges til medlemskartotek, årlige opkrævninger af vandafgift, udtræk af medlemmer, print af labels til de medlemmer, der ikke har e-mail adresse. Systemet er let at gå til og enkelt at bruge. Vi er meget glade for det.
 

Højbjerg Holme Lokalhistoriske Forening

Anny Jensen

              Foreningen er en støtteforening til Højbjerg Holme Lokalhistoriske Arkiv, Højbjerg Holme Lokalhistoriske Forening blev dannet, da man slog Højbjerg og Holmes lokalhistoriske arkiver sammen. Foreningens formål er at udbrede kendskab og interesse for den lokale historie, f.eks. gennem foredrags- og foreningsaftener, samt at støtte indsamlingen til den lokale samling.

Foreningen bruger ForeningLet til:
Medlemsregister med alle oplysninger – kontrol af indbetaling af kontingent (medlemslisten har en kolonne for hver år til notat af indbetaling – vi bruger ikke muligheden for dankort mm.)
Rundsending af mail til medlemmer.
Udskrivning af labels til kuverter primært til forsendelse til medlemmer uden mailadresse.
Vi er altså meget simple brugere, men glad for programmet, som har givet os styr og overblik på medlemmer.
Desuden er det enkelt at bruge også for ikke øvede pc-brugere

PATA Denmark Chapter

June Nielsen

              Vi benytter primært ForeningLet til at holde styr på vores medlemmer, der er kategoriseret som private, firmaer og internationale, til fakturering samt regnskab.
 

Rold Skov MC

Jens Errebo Knudsen

              Vi bruger Foreninglet til regnskabsføring og det hjælper os rigtig meget med at holde styr på pengene. Programmet er let at bruge og det giver et godt overblik over økonomien i klubben.

Rumæniensprojektet af 1992

Mona Ancher

              Efter at vi begyndte med at lave regnskab i ForeningLet, bruger vi under halv tid på regnskabet i forhold til tidligere programmer. Det var en kæmpelettelse. Når der opstår et problem, bliver det klaret med en opringning eller en mail. Altid meget kompetent og hurtig support.
 

Dragsholm Hundeskole

Maj-Britt Kjerrumgaard

              Vi bruger Foreninglet som en medlemsdatabase. Det gør det meget nemmere at opkræve kontingent, sende fælles beskeder ud, gruppere beskeder og lave holdlister. Fordi det er online gør det "vikar" jobbet meget nemmere, når nogen er på ferie - så er der aldrig oprettelse, opkrævninger o.l. der skal vente.

Randers Sportdykker klub

Benny Hansen

              Vi bruger systemet til:
Medlems registrering online
Medlems database såsom uddannelses niveau
Regnskabs program
Mellem kontingent indbetaling via bank / dankort
 

Dyssegaards Grundejerforening

Mogens Laursen

              •Vi bruger ForeningLet til medlemsregistrering og opkrævning af kontingent. Det er blevet betydeligt lettere og meget mere sikkert at bruge ForeningLet end vores gamle system med Excel regneark.

Humble Motion og Fitness

Vita Mie Bruus Rasmussen

              ForeningLet er et nemt overskueligt system. Vi bruger det til at holde styr på medlemmerne. Jeg er sikker på at det kan blive meget nemmere for os, hvis jeg kom på et kursus - så det er til overvejelse - men hvilket kursus for der er mange ting der kan gøres nemmere.Jeg er glad for systemet for det letter da trods alt.
 

Afrika Kontakt

Morten Nielsen

              Vi bruger ForeningLet til medlemsadministrationen og opkrævninger via NETS

Dart Odense

              I vores klub hvor vi har vores egen hjemmeside (www.dartodense.dk) har online indmeldelse også gjort arbejdet som kasserer en del nemmere.
 

Grundejerforeningen Karmstengård

              Med det samme man se hvem der skylder, og pengene kommer direkte ind på kontoen efter indbetaling, og frem for alt bliver konteret direkte.

Ølstykke Badminton Club

              De første opkrævninger er allerede udsendt og disse bliver så direkte posteret i kassekladden. Det der her er godt er, at der hele tiden kommer betalinger ind, som ligeledes bliver posteret i kassekladden.
 

Foreningen Hexis

              For en forening som Hexis uden de store administrative behov, men dog et ønske om at have et velfungerende system hvori alle administrative rutiner kan foretages, er ForeningLet en klar fordel.

Rockets Cheerleaders

              Det har ligeledes været en positiv oplevelse at kunne konstatere at foreninglet.dk har kunne følge med Rockets Cheerleaders kraftige ekspansion og imødekomme nye krav når de er opstået.
 

Ateistisk Selskab

              Fra første stund har vi oplevet at få en utrolig stabil, venlig og effektiv service, hvor man oven i købet har givet os betydelig indflydelse på systemets funktioner. ForeningLet er en gave til det danske foreningsliv!